ฝาหม้อน้ำ อุปกรณ์เล็กๆ ที่ต้องดูแล คงไม่มีใครอยากขับรถอยู่ดีๆ แล้วความร้อนขึ้น