ปรับเบาะนั่ง เรื่องสำคัญที่จะทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น - Grand Prix Online