บาจาจ กินลมชมเที่ยวฟาร์มแกะ กับ Bajaj Dominar Rides #12