ตลาดรถมีนาคม ลด 2.0% โตโยต้ายังขายดีสุด ฮอนด้าขึ้นแท่นผู้นำรถนั่ง

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2559 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 72,646 คัน  ลดลง 2.0%  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 23,763 คัน ลดลง 21.2%  รถเพื่อการพาณิชย์ 48,883 คัน เพิ่มขึ้น 11.2% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 38,915 คัน เพิ่มขึ้น 16.5% 

ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม มีปริมาณการขาย 72,646 คัน ลดลง 2.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 21.2%  ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 11.2% ซึ่งเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่ได้แนะนำสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา หากแต่ยังคงมีการใช้จ่ายที่ลดลงจากภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ตลาดรถยนต์สะสม 3 เดือน มีปริมาณการขาย 181,560 คัน ลดลง 8.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 26.6% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 4.0% แต่เนื่องจากการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้กำลังซื้อยังคงจำกัด ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายน แนวโน้มทรงตัว  ถึงแม้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐในการเร่งเบิกจ่ายและผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการลงทุนในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงผันผวน รวมถึงภาวะภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ทำให้กำลังซื้อโดยรวมยังไม่สามารถขยายตัวได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนยังอยู่ในสภาวะทรงตัว

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมีนาคม 2559 ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 72,646 คัน ลดลง 2.0%

อันดับที่ 1 โตโยต้า  21,101 คัน             ลดลง      23.1%                   ส่วนแบ่งตลาด 29.0%

อันดับที่ 2 อีซูซุ       13,198 คัน            เพิ่มขึ้น     2.0%                     ส่วนแบ่งตลาด 18.2%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า   11,352 คัน            เพิ่มขึ้น     8.1%                     ส่วนแบ่งตลาด 15.6%

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 23,763 คัน ลดลง 21.2%

อันดับที่ 1 ฮอนด้า  7,648 คัน              เพิ่มขึ้น     4.7%                     ส่วนแบ่งตลาด 32.2%

อันดับที่ 2 โตโยต้า  5,789 คัน              ลดลง     56.8%                     ส่วนแบ่งตลาด 24.4%

อันดับที่ 3 มาสด้า   2,385 คัน              เพิ่มขึ้น   49.9%                     ส่วนแบ่งตลาด 10.0%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  38,915 คัน เพิ่มขึ้น 16.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า  14,720 คัน             เพิ่มขึ้น   13.6%                     ส่วนแบ่งตลาด 37.8%

อันดับที่ 2 อีซูซุ       11,835 คัน             เพิ่มขึ้น     0.2%                     ส่วนแบ่งตลาด 30.4%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  5,427 คัน              เพิ่มขึ้น    81.9%                   ส่วนแบ่งตลาด 13.9%

ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 7,984 คัน โตโยต้า 4,195 คัน – มิตซูบิชิ 2,938 คัน – ฟอร์ด 585 คัน – อีซูซุ 188 คัน – เชฟโรเลต 78 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 30,931 คัน เพิ่มขึ้น 1.8%

อันดับที่ 1 อีซูซุ       11,647 คัน             เพิ่มขึ้น    9.6%                      ส่วนแบ่งตลาด 37.7%

อันดับที่ 2 โตโยต้า  10,525 คัน             ลดลง     11.2%                     ส่วนแบ่งตลาด 34.0%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด     2,597 คัน              เพิ่มขึ้น   34.5%                     ส่วนแบ่งตลาด  8.4%

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 48,883 คัน เพิ่มขึ้น 11.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า  15,312 คัน             เพิ่มขึ้น     9.0%                     ส่วนแบ่งตลาด 31.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ       13,198 คัน             เพิ่มขึ้น     2.0%                     ส่วนแบ่งตลาด 27.0%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  5,427 คัน              เพิ่มขึ้น   81.9%                     ส่วนแบ่งตลาด 11.1%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – มีนาคม 2559

ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 181,560 คัน ลดลง 8.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า  50,513 คัน             ลดลง      27.9%                   ส่วนแบ่งตลาด 27.8%

อันดับที่ 2 อีซูซุ       36,413 คัน            เพิ่มขึ้น     1.4%                     ส่วนแบ่งตลาด 20.1%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า  25,028 คัน             ลดลง     14.9%                     ส่วนแบ่งตลาด 13.8%

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 57,973 คัน ลดลง 26.6%

อันดับที่ 1 ฮอนด้า  17,106 คัน            ลดลง     20.8%                     ส่วนแบ่งตลาด 29.5%

อันดับที่ 2 โตโยต้า  13,310 คัน            ลดลง     57.6%                     ส่วนแบ่งตลาด 23.0%

อันดับที่ 3 มาสด้า     7,018 คัน             เพิ่มขึ้น   43.3%                     ส่วนแบ่งตลาด12.1%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 99,313 คัน เพิ่มขึ้น 6.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า  35,140 คัน             ลดลง      1.7%                      ส่วนแบ่งตลาด 35.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ       33,249 คัน             เพิ่มขึ้น     0.7%                     ส่วนแบ่งตลาด 33.5%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  12,500 คัน             เพิ่มขึ้น    53.3%                   ส่วนแบ่งตลาด 12.6%

ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 17,917 คัน โตโยต้า 8,841 คัน – มิตซูบิชิ 6,487 คัน – ฟอร์ด 1,364 คัน – อีซูซุ 940 คัน – เชฟโรเลต 285 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 81,396 คัน ลดลง 4.0%

อันดับที่ 1 อีซูซุ       32,309 คัน             เพิ่มขึ้น      8.4%     ส่วนแบ่งตลาด 39.7%

อันดับที่ 2 โตโยต้า  26,299 คัน             ลดลง      19.9%     ส่วนแบ่งตลาด 32.3%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด     6,663 คัน              เพิ่มขึ้น    31.3%     ส่วนแบ่งตลาด  8.2%

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 123,587 คัน เพิ่มขึ้น 4.0%

อันดับที่ 1 โตโยต้า  37,203 คัน             ลดลง      3.7%       ส่วนแบ่งตลาด 30.1%

อันดับที่ 2 อีซูซุ       36,413 คัน             เพิ่มขึ้น    1.4%         ส่วนแบ่งตลาด 29.5%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  12,500 คัน             เพิ่มขึ้น   53.3%        ส่วนแบ่งตลาด 10.1%

 

เรื่อง : ณัฐพล เดชสิงห์

เรียบเรียงข้อมูลโดย กรังด์ปรีซ์ออนไลน์ GRANDPRIX ONLINE
ติดตามข่าวสาร ยานยนต์ รถจักรยานต์ รถใหม่ ได้ที่ www.grandprix.co.th

Related posts:

BRG เปิดเกมรุก จัดงาน Luxury on the Road อัดแคมเปญ 0%
“รื่นรมย์เพราะพอเพียง” ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเรื่องใหม่จาก “อีซูซุ”
ซื้อวอลโว่ รับSamsung Galaxy S7 Edge พร้อมลุ้นควงแม่เที่ยวสวีเดน
ยามาฮ่าโชว์ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Yamaha E-Vino ณ ทำเนียบรัฐบาล
คาวาลลิโนฯ เปิดตัว Ferrari GTC4 Lusso T ตอบโจทย์ครอบครัวม้าลำพองตัวจริง!
นิชคาร์ กรุ๊ป จำกัด จัด The Private Preview ครั้งแรกในไทยกับ Lamborghini Aventador S
มิชลิน จับมือ กทม. หนุนรถบริการเพื่อผู้ใช้รถเข็น
"ฮอนด้า คอนเนค" นวัตกรรมเชื่อมต่อสุดล้ำ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Scroll Up