ตรีเพชรอีซูซุได้รางวัลอาคารประหยัดพลังงานระดับอาเซียน – Grand Prix Online