“ดงตาล” ม.เกษตร บางเขน ตัวแทนไทย สู่ศึก Student Formula ที่ญี่ปุ่น – Grand Prix Online