ซูบารุ แจงประเด็นฮอต เปิดตัว 3 เดือนปรับราคาลง - Grand Prix Online