ซูบารุ เดินหน้าตามแผน เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการที่ใหญ่ที่สุดใน จ.อุบลราชธานี – Grand Prix Online