เบื้องหลังความสำเร็จของซูบารุกับชายที่ชื่อ “ตวัน คำฤทธิ์” – Grand Prix Online