“คันเร่งค้าง” อย่าได้ตระหนก ดับเครื่อง ดับชีวิต !!!