ควิกเลน จัดให้ไม่ต้องคิดเยอะ เปลี่ยนยางใหม่เตรียมรับหยุดยาว – Grand Prix Online