การตรวจเช็ค แบตเตอรี่ ว่ามีความเสื่อมหรือไม่?? ทำไมสตาร์ทรถไม่ติด