การตรวจเช็คแบตเตอรี่ว่ามีความเสื่อมหรือไม่?? – Grand Prix Online