การกลับมาการันตีคุณภาพเรื่องความอร่อยอีกครั้งของสัญลักษณ์เชลล์ชวนชิม ในโอกาสครอบรอบ 58 ปี พร้อมเดินหน้าการันตีความอร่อยทั่วประเทศ – Grand Prix Online