“กรุงศรี ออโต้” ประกาศมาตรการช่วยเหลือ โควิด-19 ระลอกใหม่ – Grand Prix Online