กรุงศรี ออโต้ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส – Grand Prix Online