กรังด์ปรีซ์มอบรางวัล “รถยอดเยี่ยมแห่งปี” CAR&BIKE OF THE YEAR 2016

นิตยสารกรังด์ปรีซ์ และนิตยสารมอเตอร์ไซค์ ในเครือบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 37 จัดพิธีมอบรางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี ‘Car of The Year 2016’ และงานมอบรางวัลมอเตอร์ไซค์ยอดเยี่ยมแห่งปี ‘Bike of The Year 2016’ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 และในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ภายหลังจากการคัดเลือกรอบสุดท้ายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามทดสอบปทุมธานี สปีดเวย์ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทยให้เกียรติเป็นผู้ตัดสิน โดยเฟ้นหาสุดยอดรถคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ส่งเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 113 คัน เพื่อเข้าชิงรางวัลตามประเภทรุ่นรถ 53 รางวัล และรางวัลพิเศษ 18 รางวัล ในส่วนมอเตอร์ไซค์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ สนามพีระฯ คาร์ท (พัทยา)

 

Caroftheyear2016_04Caroftheyear2016_01

การจัดงาน Car of The Year 2016 นอกจากจะเป็นบททดสอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อคัดสรรรถที่ดีที่สุดในประเภทต่างๆ แล้ว ยังเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี เพื่อแสดงศักยภาพความก้าวหน้าของการออกแบบ และการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย รวมถึงรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เป็นเครื่องยืนยันและการันตีคุณภาพมาตรฐานยานยนต์ โดยผู้จัดงานฯ มุ่งหวังให้เป็นการกระตุ้นและผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นต่อไปในทุกด้าน

Caroftheyear2016_18

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการแบ่งหัวข้อเป็น 2 ส่วน ซึ่งในส่วนแรกนั้น พิจารณาจากรายละเอียดต่างๆ ของตัวรถ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ สมรรถนะ ความปลอดภัย เทคโนโลยีพิเศษ กฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม ความสวยงาม และความคุ้มค่า และในส่วนที่สองนั้น จะเป็นการพิจารณาด้านสมรรถนะทุกด้านจากการขับขี่จริงในสนามทดสอบ

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธี กล่าวถึงการประกาศเกียรติคุณรางวัล CAR & BIKE OF THE YEAR ในวันนี้ ถือเป็นอีกกิจกรรมที่น่ายกย่อง เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการทั้งหลาย ในการแข่งขันผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการสู่การแข่งขันในระดับเวทีโลกให้ดียิ่งขึ้น ประการสำคัญคือ งานนี้ถือเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะยกระดับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ให้ก้าวไปเป็นศูนย์การผลิตใหญ่อีกแห่งของโลกต่อไป

Caroftheyear2016_32

ในโอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่มีแนวคิดจัดงานมอบรางวัล CAR & BIKE OF THE YEAR ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริง  ในอันที่จะร่วมเป็นอีกแรงในการช่วยยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมต่างประเทศ

Caroftheyear2016_19

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รางวัล CAR & BIKE OF THE YEAR เป็นรางวัลที่จะประกาศถึงเกียรติยศแห่งการค้นคว้าและพัฒนาของแต่ละบริษัทด้านยนตรกรรม ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ทุกบริษัทเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและพร้อมที่จะผลิตสินค้าคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมชิ้นส่วน อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสินค้าต่อเนื่องในสาขาธุรกิจนี้ให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงสู่ระดับสากลยิ่งขึ้น”

Caroftheyear2016_42

คุณจาตุรนต์  โกมลมิศร์ กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประธานที่ปรึกษาการจัดงาน CAR & BIKE OF THE YEAR 2016  กล่าวว่า “บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่ผลิตสื่อยานยนต์ที่อยู่เคียงข้างผู้บริโภคและอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะการจัดงาน CAR & BIKE OF THE YEAR ซึ่งมีแนวคิดหลักในอันที่จะสนับสนุนและส่งเสริมด้านการผลิตและการตลาด ให้กับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ จึงเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคถึงความก้าวหน้าของผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย ที่มีความทัดเทียมกับประเทศผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำของโลก

Caroftheyear2016_40

คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประธานจัดงาน CAR & BIKE OF THE YEAR 2016 กล่าวว่า “วัตถุประสงค์การจัดงานที่เราถือปฏิบัติมาตลอด เพื่อร่วมสร้างบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นในแวดวงยานยนต์ของประเทศไทย และนำมาซึ่งฐานข้อมูลสู่ผู้บริโภคขณะเดียวกันก็เพื่อร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ อันประกอบด้วย อุตสาหกรรมชิ้นส่วน อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้พัฒนาสู่ระดับสากล เป็นที่ยอมรับของตลาดโลกให้มากที่สุด  ดังนั้น รางวัล CAR & BIKE OF THE YEAR เป็นรางวัลที่จะประกาศถึงเกียรติยศแห่งการค้นคว้าและพัฒนาของแต่ละบริษัทด้านยนตรกรรม ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ทุกบริษัทเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและพร้อมที่จะผลิตสินค้าคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”

 

 

 

Related posts:

มิสมอเตอร์โชว์คือ?? มาหาคำตอบกัน Miss motor show thailand 2016
ซูบารุเปิดตัว “เดอะ นิว ฟอเรสเตอร์” ราคา 1.39 - 2.29 ล้านบาท
HYUNDAI ยอดพุ่ง! ปล่อยของเพิ่ม…สวนกระแสเศรษฐกิจ
NICHE CARS จัดทัพซุปเปอร์คาร์ลุยมอเตอร์โชว์
TOYOTA โชว์นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต
เทคโนเซล เปิดตัวฟิล์มปกป้องสีรถยนต์สมรรถนะสูงในตระกูลลูมาร์ เพนท์ โพรเทคชั่น
3 ผู้บริหาร กรังด์ปรีซ์ กรุ๊ป ลงขันซื้อเมอร์เซเดส มายบัค ราคา 16.9 ล้านบาท เซอร์ไพรส์ ย้อนหลังวันคล...
แอบส่องเซลหล่องานมอเตอร์โชว์ !!!

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Scroll Up