คิดจะใส่กรอบทะเบียนสกรีนเลียนแบบป้ายประมูล มีความผิดโดนจับปรับนะ – Grand Prix Online