โตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงคาน ปั่นจักรยาน ปลูกป่า สู่เมืองต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ

PRimg-20160308103928

 

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย  จำกัด พร้อมด้วยนายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายหล่ง แก้วนิรันดร์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และผู้แทนจำหน่าย บริษัท โตโยต้าเมืองเลย จำกัด ให้เกียรติร่วมเปิดงาน “โตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงคาน” พร้อมนำคณะผู้สื่อข่าว สมาชิกเครือข่าย Toyota CSR Facebook นักเรียน และคนในชุมชนเทศบาลเชียงคาน เข้าร่วมงานปั่นจักรยานรณรงค์การเดินทางอย่างยั่งยืนเลียบริมแม่น้ำโขง เพื่อเดินทางไปร่วมปลูกป่านิเวศเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่โรงคัดแยกขยะเมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ลานวัฒนธรรม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยPRimg-20160308103903

PRimg-20160308104021

จากการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าในประเทศไทยมากกว่า 50 ปี โตโยต้ามีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ภายใต้สโลแกน “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข” ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทย โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของโตโยต้า คือ ด้านการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้โครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียว หรือ Toyota Green Town” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (Low carbon society) ก่อให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั่วประเทศ
PRimg-20160308104104 PRimg-20160308104124 PRimg-20160308104140
โดยกิจกรรม “โตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงคาน” ถือเป็นแห่งแรกในภาคอีสาน ต่อจากภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย และภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่  ที่โตโยต้าได้นำองค์ความรู้ทั้ง 4 แนวทาง จากกิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา”  มาประยุกต์ใช้ในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนภายในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มต้นจากการเดินทางอย่างยั่งยืนภายในเทศบาลเชียงคาน ผ่านการรณรงค์การปั่นจักรยานตามเส้นทางเลียบริมแม่น้ำโขง รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น 11 กิโลเมตร พร้อมกันนี้โตโยต้ายังสนับจุดจอดรถจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการออกแบบโดยนำเอาเอกลักษณ์ท้องถิ่นของเชียงคานมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจุดจอดรถจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้จะทำการติดตั้งตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอเชียงคาน อาทิ ถนนคนเดินเชียงคาน ภูทอก เป็นต้น
PRimg-20160308104213 PRimg-20160308104227
สำหรับด้านการจัดการขยะ โตโยต้าได้สนับสนุนถังคัดแยกขยะในบริเวณถนนคนเดินเชียงคานเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเป็นการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการเริ่มต้นคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ก่อนจะส่งต่อไปยังปลายทางที่โรงคัดแยกขยะของทางเทศบาลเชียงคานอันจะก่อให้เกิดการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยการส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงาน ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นหันมาใช้พลังงานทดแทน  โดยทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (solar cell) ไว้ที่จุดจอดรถจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อมและ  ถังคัดแยกขยะ เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เป็นไฟส่องสว่างให้กับบริเวณรอบๆ ในช่วงเวลากลางคืน ถือเป็นการรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และในด้านสุดท้ายโตโยต้าได้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกป่านิเวศ โดยรอบโรงคัดแยกขยะของเทศบาลเชียงคาน โดยใช้หลักการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของ ศ.ดร. อาคิระ มิยาวากิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า และผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยานานาชาติประจำประเทศญี่ปุ่น ที่ช่วยร่นระยะเวลาการเจริญเติบโตเป็นป่านิเวศได้เร็วขึ้นนับ 10 เท่า และต้นไม้มีอัตราการอยู่รอดสูงกว่า 90% ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. สิรินทร์ แก้วละเอียด ที่ปรึกษาของโครงการปลูกป่านิเวศของโตโยต้าเข้าร่วมให้ความรู้และสาธิตวิธีการปลูกป่าในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์หลักของการปลูกป่านิเวศที่เทศบาลเชียงคาน เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นและกลิ่นของขยะที่จะกระจายออกสู่ชมชน และยังถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนแก่นักเรียนและชุมชนในอนาคตข้างหน้าต่อไป
PRimg-20160308104244 PRimg-20160308104302 PRimg-20160308104314
โดยหลังจากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้แล้ว โตโยต้ามีแผนในการขยายกิจกรรม “โตโยต้าเมืองสีเขียว” ให้ครบทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิด “สังคมคาร์บอนต่ำ” อย่างเป็นรูปธรรม “ถือเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทย” ให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

เรื่อง : ณัฐพล เดชสิงห์

เรียบเรียงข้อมูลโดย GRANDPRIX ONLINE
ติดตามข่าวสาร ยานยนต์ รถจักรยานต์ รถใหม่ ได้ที่ www.grandprix.co.th

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register