อีตั้นปรับแผนนำเข้ารถยนต์ปี 2559

อีตั้น  อิมปอร์ท กรุ๊ป  ผู้จำหน่ายรถยนต์นำเข้าอิสระพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานมากว่า 22 ปี แถลงผลประกอบการปี 2558  สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ยอดขายรวมรถทุกประเภทในปี 2558 ได้ จำนวน 504 คัน  ซึ่งยอดขายได้โตกว่าปี 2557ถึง  16  % ( ยอดปี 2557  435 คัน )   พร้อมตั้งเป้ายอดขายปี2559ไว้ 504 คัน   ยันยังคงตั้งเป้ายอดขายไว้เท่าเดิมเนื่องจากเตรียมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีใหม่  แต่ยังคงเดินหน้าพัฒนากิจกรรมทางตลาดเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่ดีแก่ลูกค้า

นายพีรศุษม์ ตันติยันกุล  กรรมการผู้จัดการ  อีตั้น อิมปอร์ท กรุ๊ป เปิดเผยว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทรถยนต์นำเข้าอิสระได้รับผลกระทบอย่างมากจากสภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกอื่นๆ ทุกบริษัทต่างได้รับผลกระทบส่งผลทำให้หลายบริษัทต้องปิดตัวลง   และในปี 2559 นี้  โครงสร้างการจัดเก็บภาษีได้ถูกปรับเปลี่ยนจากภาครัฐจากหลักการเดิมที่เก็บภาษีสรรพสามิตจากประเภทและขนาดความจุของเครื่องยนต์นั้นได้มาจัดเก็บเป็นภาษีรถยนต์อ้างอิงจากการปล่อยมลพิษหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 แทน

โดยที่ผ่านมาอีตั้นทราบล่วงหน้ามาก่อนแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักการเก็บภาษีในลักษณะนี้เกิดขึ้น ก็ถือเป็นสัญญานเตือนล่วงหน้าให้เตรียมรับมือกับแนวทางการปฏิบัติตัวใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น ปัจจุบันเรียนว่าเกณฑ์ภาษีใหม่นี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สมอ. กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และผู้ประกอบการ จึงทำให้หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติยังไม่ลงตัวในเบื้องต้น แต่ทุกภาคส่วนก็พยายามหารือกันหลายครั้งมากเพื่อปรับแก้แนวทางปฏิบัติเพื่อให้หลักเกณฑ์ใหม่นี้สามารถปฏิบัติได้จริงและสะดวกกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง  ส่วนของอีตั้นนั้นรถที่จำหน่ายส่วนมากนั้นจะเป็นรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสาร ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน เครื่องยนต์เบนซิน  2,000-2500 ซีซี   ตามค่าอ้างอิงจากโรงงานผู้ผลิตประกาศมาว่ารถประเภทนี้ปล่อยค่าไอเสียหรือ CO2 อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 200 q/km แต่ปัจจุบันค่าไอเสีย CO2 ในรุ่นรถที่เรานำไปทดสอบนั้นยังมีค่าที่สูงกว่าค่าอ้างอิงจากโรงงานผู้ผลิต

Eton_New_Alphard

ดังนั้น จึงได้มีการวางวางแผนรองรับสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปคือ

1.การจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในช่วงดำเนินการเสียภาษี เนื่องจากมีความกังวลเพราะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีนี้เป็นเรื่องใหม่ อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าจึงได้สต็อคสินค้าพร้อมจำหน่ายและส่งมอบแก่ลูกค้าในปริมาณที่มากพอที่จะจำหน่ายจนถึงเดือนเมษายน 2559 ซึ่ง ณ เวลานั้นผมเชื่อว่าทุกอย่างจะลงตัวมากขึ้นและจะสามารถนำรถใหม่เข้ามาจำหน่ายได้ทันท่วงทีและสามารถทำยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ และในส่วนของการให้บริการหลังการขายคือศูนย์บริการในปีที่ผ่านมาเรายังคงสามารถที่บริหารงานให้เติบโตขึ้นถึง 20 % คือ 130 ล้านบาท  ส่วนหนึ่งมาจากเมื่อปี 2558 เราได้เปิดรับบริการซ่อมรถแก่รถทุกค่ายซึ่งเมื่อลูกค้าได้มาใช้บริการแล้วได้รับความพึงพอใจและไว้วางใจ  จึงทำให้ตัวเลขในเรื่องของบริการหลังการขายนั้นเติบโตขึ้นในปีที่แล้ว และในปี 2559 นี้ เราตั้งเป้าที่จะโตเพิ่มขึ้นอีก 20 %

และ 2. การจัดเตรียมรถเพื่อไปทดสอบให้ได้ค่า CO2 ใกล้เคียงกับค่าอ้างอิงจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้ใกล้เคียงกับค่าอ้างอิงจากโรงงานผู้ผลิตโดยเร็วที่สุด ในเบื้องต้นนั้นได้รับคำแนะนำจากวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญให้นำรถไป RUN IN เพื่อให้ได้ค่า CO2  ให้ใกล้เคียงกับค่าอ้างอิงจากโรงงานผู้ผลิตมากที่สุดซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 นี้ ส่วนเครื่องไฮบริดนั้นจะต้องเป็นเรื่องต่อไปที่เราต้องนำรถไปทดสอบเนื่องจากการทำงานของระบบไฮบริดนั้นมีเรื่องของระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นขั้นตอนการตรวจสอบต้องแตกต่างออกไปอีกโดยจะต้องทดสอบให้ได้ค่าของการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าและได้ค่าระบบของเครื่องยนต์ (น้ำมัน) ซึ่งในขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมสินค้าเพื่อส่งเข้าทดสอบเช่นกัน โดยในช่วงนี้เราได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเพื่อให้ได้ค่า CO2 ตามเกณฑ์อ้างอิงจากโรงงานผู้ผลิตให้มากที่สุด สุดท้ายนี้อีกประการหนึ่งที่เป็นความหวังและคิดว่าป็นทางออกที่ดีคือถ้าสามารถใช้ค่า CO2  อ้างอิงจากต่างประเทศได้เลยนั้น จะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเสียภาษีและสามารถออกรถเพื่อจำหน่ายได้เร็วขึ้น

ส่วนในปีนี้อีตั้นได้ปรับแผนการตลาดแบบ Tech. Too Lifestyle ด้วยการนำเทคโนโลยีมาตอบการใช้ชีวิตยุค 4G ใช้กลยุทธ์ที่เข้าถึงไลฟสไตล์ และตอบโจทย์การใช้ชีวิตลูกค้าที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิตอลมากขึ้น  กับการเน้นในเรื่องของการเปิดช่องทางการรับข่าวสารทำได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นผ่านทาง  Social Net Work  เพราะในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นจะมีไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับโลกออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือถึง 96 %  โดยเป็นส่วนของ Smart Phone ถึง  61 %  โดยในปี 2559นี้ บริษัทได้เตรียมบริการรูปแบบใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในยุคดิจิตอลในรูปแบบ APPLICATION ซึ่งลูกค้าสามารถรับข้อมูลทันทีจากโทรศัพท์มือถือ

โดยการทำการตลาดในปีนี้ต้องอาศัยความรวดเร็วฉับไวและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าเดิม รวมไปถึงการมุ่งเน้นนำเข้าสินค้าคุณภาพเข้ามาเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าควบคู่ไปกับการพัฒนาศูนย์บริการ พร้อมแคมเปญส่งเสริมขายมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้ารวมถึงให้ความสำคัญกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ตลอดถึงการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม (CSR) ครอบคลุมจนไปถึงการขยายธุรกิจการให้บริการ ETON Choice  จำหน่ายรถยนต์มือสอง

Eton_boss_2

ด้านนางอัจฉรีย์  ตันติยันกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด อีตั้น อิมปอร์ท กรุ๊ป กล่าวถึงการดำเนินการตามแผนงานการตลาดแบบ Tech. Too Lifestyle ว่า  แผนการตลาดของอีตั้นในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนแผนการตลาดตามพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากที่สุดโดยการใช้โทรศัพท์มือถือผ่านการสื่อสารระบบออนไลน์เพื่อการรับรู้ข่าวสารที่รวดเร็วและร่วมกิจกรรมง่ายขึ้นด้วยการใช้ APPLICATION เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าอีตั้นที่มีความทันสมัยง่ายต่อการใช้งานในลักษณะของ Digital Member เหมือนผู้ช่วยส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านในการดูแลรถ เช่น บริการจองวันสำหรับมาเข้ารับบริการกับศูนย์อีตั้น ที่สามารถระบุ วัน เวลาได้ล่วงหน้าจากมือถือง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอนและแสดงการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงวันนัดหมาย, เช็คข้อมูลการเข้าตรวจเช็คได้ตลอดเวลา และนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์มากมายที่ส่งให้ลูกค้าได้รับทราบตลอดอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนั้น ยังได้เร่งตอบรับความต้องการเรื่องของสินค้าโดยในครึ่งปีแรกบริษัทมีสินค้าใหม่ได้แก่  New  RX 200t  , New Estima / Voxy , G’s Sport  และนอกจากสินค้าและบริการที่ได้เตรียมพร้อมมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังมีกิจกรรมหลายส่วนที่ได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้ากับโครงการ  ETON ‘S FAMILY  ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. ETON Family Care เพื่อลูกค้าคนพิเศษด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง  / บริการรับนัดและปรึกษาเรื่องรถยนต์ เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ หรือ ส่งรถเทเลอร์เพื่อรับรถมาซ่อมยังศูนย์บริการ
  2. ETON Family Day กิจกรรมเพื่อมอบความสุขและเป็นการขอบคุณลูกค้าและครอบครัวอาทิเช่น กิจกรรมพาลูกค้าชมภาพยนตร์ที่กำลังได้รับความนิยม , ทัวร์ไหว้พระและอื่นๆ ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดี
  3. ETON Family (Drive To Share) กิจกรรม CSR เพื่อคืนกำไรสู่สังคมได้เริ่มดำเนินงานมาถึง 5 ปีโดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ 2554  โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและต่อยอดทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริมวิธีการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพเมื่ออยู่ในสังคม   และเพื่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

eton_service_2

นอกจากนี้ ยังมีการขยายประเภทธุรกิจรถยนต์มือสอง ETON Choice โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ช่วยให้ลูกค้าได้นำรถเก่ามาตีราคาได้ในราคาที่ยุติธรรม และไว้วางใจได้

2 . เพื่อเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าของรถมือสองให้กว้างมากยิ่งขึ้น ภายใต้การบริหารงานของ  ETON Choice  Qualified Used Cars โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายทุกคันนั้นจะรับประกันสินค้านาน 3 เดือน หรือ 5,000 กิโลเมตร /ฟรีบริการ  Premium Care  Choice   ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โดยรถทุกคันผ่านการตรวจสภาพจากช่างที่มากด้วยประสบการณ์ และลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นรถนำเข้ามาอย่างถูกต้อง และล่าสุดกับแคมเปญรับหน้าร้อน ETON Hot Summer 2016 โปรโมชั่นช่วงหน้าร้อนมอบสิทธิพิเศษให้แก่ ลูกค้าเมื่อจองรถกับอีตั้นรับสิทธิพิเศษดาวน์ 0 %  และหรือผ่อนนานสุดถึง 72 เดือนทั้งรถใหม่และรถยนต์มือสองระยะเวลาตั้งแต่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2559 ซึ่งแผนการตลาดทั้งหมดนี้มั่นใจว่าจะครอบคลุมทั้งความต้องการของลูกค้าทั้งสินค้าและบริการ ตลอดถึงความสะดวกสบายประทับใจในทุกกิจกรรมของอีตั้นที่เรามอบให้

และทั้งหมดนี้คือแนวทางการดำเนินธุรกิจของ  อีตั้น อิมปอร์ท กรุ๊ป ในปี 2559 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์บริการและสินค้าที่มีคุณภาพ  ควบคู่ไปกับพัฒนาการในทุกส่วนขององค์กรทั้งการส่งเสริมการขายสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ และกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ในปัจจุบันพร้อมจำหน่ายแล้วในทุกโชว์รูมทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดปัจจุบันมีทั้ง 4 สาขาคือ  ศรีนครินทร์ / รัชดา/เชียงใหม่ และ ขอนแก่น โทร . 02-789-9998

 

 

เรื่อง : พุทธิ  ผาสุข

เรียบเรียงข้อมูลโดย GRANDPRIX ONLINE
ติดตามข่าวสาร ยานยนต์ รถจักรยานต์ รถใหม่ ได้ที่ www.grandprix.co.th

 

Related posts:

มาสด้าคุย!! โตสูงสุดในตลาด ยอดทะลุ3,400 คัน จัดแคมเปญ “อเมซซิ่งไดร์ฟ”ทดลองพร้อมรับของพรีเมียม
อีตั้น อิมปอร์ท จัดแคมเปญ เอ็มพีวี เอ็กซ์โป 2016 มอบสิทธิประโยชน์ 24 ชม.
“พีทีจี” พร้อมเต็มที่ เตรียมก้าวเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานครบวงจร
ETON SUV DAY ที่เซ็นทรัล บางนา โปรฯสุดคุ้มถึง 21 ก.พ.นี้
เชฟโรเลตแนะนำเคล็ดไม่ลับ เดินทางไกลอย่างปลอดภัยช่วงสงกรานต์
ออดี้ มาแรงมอเตอร์โชว์ยอดขายพุ่ง ยืดเวลาแคมเปญเด็ด
นิสสัน ฉลอง 500,000 คัน จัดกิจกรรม “Eco Car Trip” คืนความสุขให้ลูกค้านิสสันอีโคคาร์
คอนติเนนทอล เปิดตัวยาง MaxContact™ MC6 ในไทย

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Scroll Up