รถยนต์เมษายนยอดขึ้น1.7% โตโยต้าครองแชมป์ตลาดรวม ฮอนด้าอันดับ1รถนั่ง อีซูซุยังคงนำรถกระบะ

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน 2559 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 54,986 คัน เพิ่มขึ้น 1.7%  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 20,687 คัน ลดลง 11.9% รถเพื่อการพาณิชย์ 34,299 คัน เพิ่มขึ้น 12.1% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 27,628 คัน เพิ่มขึ้น 22.2%ส่งออกรถคุณวุฒิกร-สุริยะฉันทนานนท์550

ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน มีปริมาณการขาย 54,986 คัน เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 11.9% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 12.1% ซึ่งเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของตลาดรถยนต์ครั้งแรกในรอบ 4 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 อีกทั้งเป็นการเติบโตต่อเนื่องของตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เป็นเดือนที่ 3 จากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่ได้แนะนำสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา

 ตลาดรถยนต์สะสม 4 เดือน มีปริมาณการขาย 236,546 คัน ลดลง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 23.2% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5.7% เป็นผลสืบเนื่องมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามกำลังซื้อที่ยังไม่ขยายตัวเต็มที่ ทำให้อัตราการเติบโตของยอดขายสะสมยังคงชะลอตัว

 ตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม แนวโน้มทรงตัว จากการเร่งใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ช่วยส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ประกอบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายและการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ที่เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนเมษายนยังคงปรับตัวลง จากความกังวลต่อความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบให้การลงทุนของภาคเอกชนยังคงชะลอตัว ประกอบกับภาวะภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อโดยรวม ทำให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมยังอยู่ในสภาวะทรงตัว

 ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนเมษายน 2559 ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 54,986 คัน เพิ่มขึ้น 7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      14,895 คัน      เพิ่มขึ้น     12.4%        ส่วนแบ่งตลาด 27.1%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          11,949 คัน      เพิ่มขึ้น     2.4%            ส่วนแบ่งตลาด 21.7%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า        9,109 คัน      เพิ่มขึ้น     5.9%             ส่วนแบ่งตลาด 16.6%

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 20,687 คัน ลดลง 9%

อันดับที่ 1 ฮอนด้า       6,986 คัน      เพิ่มขึ้น   14.3%               ส่วนแบ่งตลาด 33.8%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      5,643 คัน      ลดลง     19.1%                ส่วนแบ่งตลาด 27.3%

อันดับที่ 3 มาสด้า       2,197 คัน      เพิ่มขึ้น     6.9%                 ส่วนแบ่งตลาด 10.6%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  27,628 คัน เพิ่มขึ้น 2%

อันดับที่ 1 อีซูซุ           10,871 คัน      เพิ่มขึ้น     2.4%                  ส่วนแบ่งตลาด 39.3%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      8,852 คัน      เพิ่มขึ้น   60.8%                  ส่วนแบ่งตลาด 32.0%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      2,531 คัน      ลดลง       5.6%                     ส่วนแบ่งตลาด   9.2%

 ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,609 คัน โตโยต้า 1,925 คัน – มิตซูบิชิ 1,293 คัน –อีซูซุ 932 คัน – ฟอร์ด 373 คัน – เชฟโรเลต 86 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 23,019 คัน เพิ่มขึ้น 13.9%

อันดับที่ 1 อีซูซุ             9,939 คัน     เพิ่มขึ้น    4.0%                     ส่วนแบ่งตลาด 43.2%

อันดับที่ 2 โตโยต้า        6,927 คัน     เพิ่มขึ้น   40.7%                    ส่วนแบ่งตลาด 30.1%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        2,075 คัน      เพิ่มขึ้น   24.8%                       ส่วนแบ่งตลาด  9.0%

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 34,299 คัน เพิ่มขึ้น 12.1%   

อันดับที่ 1 อีซูซุ           11,949 คัน      เพิ่มขึ้น     2.4%                     ส่วนแบ่งตลาด 34.8%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      9,252 คัน      เพิ่มขึ้น   47.5%                     ส่วนแบ่งตลาด 27.0%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        2,591 คัน        เพิ่มขึ้น   29.9%                      ส่วนแบ่งตลาด  7.6%

 สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – เมษายน 2559

ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 236,546 คัน ลดลง 6.1%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      65,408 คัน      ลดลง      21.5%                  ส่วนแบ่งตลาด 27.7%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          48,362 คัน      เพิ่มขึ้น     1.6%                    ส่วนแบ่งตลาด 20.4%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า      34,137 คัน        ลดลง        10.2%                ส่วนแบ่งตลาด 14.4%

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 78,660 คัน ลดลง 23.2%                                

อันดับที่ 1 ฮอนด้า       24,092 คัน     ลดลง     13.1%                       ส่วนแบ่งตลาด 30.6%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      18,953 คัน     ลดลง     50.6%                      ส่วนแบ่งตลาด 24.1%

อันดับที่ 3 มาสด้า        9,215 คัน     เพิ่มขึ้น   32.6%                        ส่วนแบ่งตลาด11.7%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 126,941 คัน เพิ่มขึ้น 9.9%

อันดับที่ 1 อีซูซุ           44,120 คัน      เพิ่มขึ้น     1.1%                        ส่วนแบ่งตลาด 34.8%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      43,992 คัน      เพิ่มขึ้น     6.6%                     ส่วนแบ่งตลาด 34.7%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      15,031 คัน      เพิ่มขึ้น    38.7%                      ส่วนแบ่งตลาด 11.8%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 22,526 คัน

โตโยต้า 10,766 คัน – มิตซูบิชิ 7,780 คัน – ฟอร์ด 1,737 คัน – อีซูซุ 1,872 คัน – เชฟโรเลต 371 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 104,415 คัน ลดลง 0.6%

อันดับที่ 1 อีซูซุ           42,248 คัน      เพิ่มขึ้น      7.3%                       ส่วนแบ่งตลาด 40.5%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      33,226 คัน      ลดลง      12.0%                      ส่วนแบ่งตลาด 31.8%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        8,738 คัน      เพิ่มขึ้น    29.7%                          ส่วนแบ่งตลาด  8.4%

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 157,886 คัน เพิ่มขึ้น 5.7%                    

อันดับที่ 1 อีซูซุ           48,362 คัน      เพิ่มขึ้น    1.6%                        ส่วนแบ่งตลาด 30.6%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      46,455 คัน      เพิ่มขึ้น    3.4%                       ส่วนแบ่งตลาด 29.4%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      10,982 คัน      เพิ่มขึ้น   35.3%                       ส่วนแบ่งตลาด  7.0%

 

เรื่อง : ณัฐพล เดชสิงห์

เรียบเรียงข้อมูลโดย GRANDPRIX ONLINE

ติดตามข่าวสาร ยานยนต์ รถจักรยานต์ รถใหม่ ได้ที่ www.grandprix.co.th

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Scroll Up