รถยนต์เมษายนยอดขึ้น1.7% โตโยต้าครองแชมป์ตลาดรวม ฮอนด้าอันดับ1รถนั่ง อีซูซุยังคงนำรถกระบะ

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน 2559 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 54,986 คัน เพิ่มขึ้น 1.7%  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 20,687 คัน ลดลง 11.9% รถเพื่อการพาณิชย์ 34,299 คัน เพิ่มขึ้น 12.1% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 27,628 คัน เพิ่มขึ้น 22.2%ส่งออกรถคุณวุฒิกร-สุริยะฉันทนานนท์550

ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน มีปริมาณการขาย 54,986 คัน เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 11.9% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 12.1% ซึ่งเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของตลาดรถยนต์ครั้งแรกในรอบ 4 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 อีกทั้งเป็นการเติบโตต่อเนื่องของตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เป็นเดือนที่ 3 จากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่ได้แนะนำสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา

 ตลาดรถยนต์สะสม 4 เดือน มีปริมาณการขาย 236,546 คัน ลดลง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 23.2% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5.7% เป็นผลสืบเนื่องมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามกำลังซื้อที่ยังไม่ขยายตัวเต็มที่ ทำให้อัตราการเติบโตของยอดขายสะสมยังคงชะลอตัว

 ตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม แนวโน้มทรงตัว จากการเร่งใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ช่วยส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ประกอบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายและการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ที่เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนเมษายนยังคงปรับตัวลง จากความกังวลต่อความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบให้การลงทุนของภาคเอกชนยังคงชะลอตัว ประกอบกับภาวะภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อโดยรวม ทำให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมยังอยู่ในสภาวะทรงตัว

 ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนเมษายน 2559 ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 54,986 คัน เพิ่มขึ้น 7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      14,895 คัน      เพิ่มขึ้น     12.4%        ส่วนแบ่งตลาด 27.1%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          11,949 คัน      เพิ่มขึ้น     2.4%            ส่วนแบ่งตลาด 21.7%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า        9,109 คัน      เพิ่มขึ้น     5.9%             ส่วนแบ่งตลาด 16.6%

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 20,687 คัน ลดลง 9%

อันดับที่ 1 ฮอนด้า       6,986 คัน      เพิ่มขึ้น   14.3%               ส่วนแบ่งตลาด 33.8%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      5,643 คัน      ลดลง     19.1%                ส่วนแบ่งตลาด 27.3%

อันดับที่ 3 มาสด้า       2,197 คัน      เพิ่มขึ้น     6.9%                 ส่วนแบ่งตลาด 10.6%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  27,628 คัน เพิ่มขึ้น 2%

อันดับที่ 1 อีซูซุ           10,871 คัน      เพิ่มขึ้น     2.4%                  ส่วนแบ่งตลาด 39.3%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      8,852 คัน      เพิ่มขึ้น   60.8%                  ส่วนแบ่งตลาด 32.0%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      2,531 คัน      ลดลง       5.6%                     ส่วนแบ่งตลาด   9.2%

 ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,609 คัน โตโยต้า 1,925 คัน – มิตซูบิชิ 1,293 คัน –อีซูซุ 932 คัน – ฟอร์ด 373 คัน – เชฟโรเลต 86 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 23,019 คัน เพิ่มขึ้น 13.9%

อันดับที่ 1 อีซูซุ             9,939 คัน     เพิ่มขึ้น    4.0%                     ส่วนแบ่งตลาด 43.2%

อันดับที่ 2 โตโยต้า        6,927 คัน     เพิ่มขึ้น   40.7%                    ส่วนแบ่งตลาด 30.1%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        2,075 คัน      เพิ่มขึ้น   24.8%                       ส่วนแบ่งตลาด  9.0%

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 34,299 คัน เพิ่มขึ้น 12.1%   

อันดับที่ 1 อีซูซุ           11,949 คัน      เพิ่มขึ้น     2.4%                     ส่วนแบ่งตลาด 34.8%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      9,252 คัน      เพิ่มขึ้น   47.5%                     ส่วนแบ่งตลาด 27.0%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        2,591 คัน        เพิ่มขึ้น   29.9%                      ส่วนแบ่งตลาด  7.6%

 สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – เมษายน 2559

ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 236,546 คัน ลดลง 6.1%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      65,408 คัน      ลดลง      21.5%                  ส่วนแบ่งตลาด 27.7%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          48,362 คัน      เพิ่มขึ้น     1.6%                    ส่วนแบ่งตลาด 20.4%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า      34,137 คัน        ลดลง        10.2%                ส่วนแบ่งตลาด 14.4%

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 78,660 คัน ลดลง 23.2%                                

อันดับที่ 1 ฮอนด้า       24,092 คัน     ลดลง     13.1%                       ส่วนแบ่งตลาด 30.6%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      18,953 คัน     ลดลง     50.6%                      ส่วนแบ่งตลาด 24.1%

อันดับที่ 3 มาสด้า        9,215 คัน     เพิ่มขึ้น   32.6%                        ส่วนแบ่งตลาด11.7%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 126,941 คัน เพิ่มขึ้น 9.9%

อันดับที่ 1 อีซูซุ           44,120 คัน      เพิ่มขึ้น     1.1%                        ส่วนแบ่งตลาด 34.8%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      43,992 คัน      เพิ่มขึ้น     6.6%                     ส่วนแบ่งตลาด 34.7%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      15,031 คัน      เพิ่มขึ้น    38.7%                      ส่วนแบ่งตลาด 11.8%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 22,526 คัน

โตโยต้า 10,766 คัน – มิตซูบิชิ 7,780 คัน – ฟอร์ด 1,737 คัน – อีซูซุ 1,872 คัน – เชฟโรเลต 371 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 104,415 คัน ลดลง 0.6%

อันดับที่ 1 อีซูซุ           42,248 คัน      เพิ่มขึ้น      7.3%                       ส่วนแบ่งตลาด 40.5%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      33,226 คัน      ลดลง      12.0%                      ส่วนแบ่งตลาด 31.8%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        8,738 คัน      เพิ่มขึ้น    29.7%                          ส่วนแบ่งตลาด  8.4%

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 157,886 คัน เพิ่มขึ้น 5.7%                    

อันดับที่ 1 อีซูซุ           48,362 คัน      เพิ่มขึ้น    1.6%                        ส่วนแบ่งตลาด 30.6%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      46,455 คัน      เพิ่มขึ้น    3.4%                       ส่วนแบ่งตลาด 29.4%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      10,982 คัน      เพิ่มขึ้น   35.3%                       ส่วนแบ่งตลาด  7.0%

 

เรื่อง : ณัฐพล เดชสิงห์

เรียบเรียงข้อมูลโดย GRANDPRIX ONLINE

ติดตามข่าวสาร ยานยนต์ รถจักรยานต์ รถใหม่ ได้ที่ www.grandprix.co.th

Related posts:

สิงโต นำโชค-โฟลท-ติ๊งโน๊ต รณรงค์อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ
ZF จับมือ Ibeo คลอด Lidar เซ็นเซอร์ตรวจับสิ่งกีดขวางใหม่สุดล้ำ
กรุงศรี ออโต้ คว้ารางวัลสุดยอดดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง พลิกโฉมฟอร์มขอสินเชื่อออนไลน์ ให้เป็นเรื่องสนุก
เผยโฉม Aston Martin Vanquish สุดยอดยนตกรรมสปอร์ตจีทีเร้าใจที่สุดในโลก
เมอร์เซเดส-เบนซ์ แนะนำแคมเปญบริการหลังการขายใหม่
ETRAN PROM รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าบริการสาธารณะคันแรกในโลก
มอเตอร์โชว์นี้เตรียมพบกับ The All-New IMPREZA ครั้งแรกในไทย
โตโยต้าฉลอง 55ปี จัดงาน Toyota Expo 2017สุดอลังการ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Scroll Up