ตลาดรถมีนาคม ลด 2.0% โตโยต้ายังขายดีสุด ฮอนด้าขึ้นแท่นผู้นำรถนั่ง

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2559 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 72,646 คัน  ลดลง 2.0%  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 23,763 คัน ลดลง 21.2%  รถเพื่อการพาณิชย์ 48,883 คัน เพิ่มขึ้น 11.2% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 38,915 คัน เพิ่มขึ้น 16.5% 

ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม มีปริมาณการขาย 72,646 คัน ลดลง 2.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 21.2%  ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 11.2% ซึ่งเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่ได้แนะนำสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา หากแต่ยังคงมีการใช้จ่ายที่ลดลงจากภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ตลาดรถยนต์สะสม 3 เดือน มีปริมาณการขาย 181,560 คัน ลดลง 8.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 26.6% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 4.0% แต่เนื่องจากการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้กำลังซื้อยังคงจำกัด ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายน แนวโน้มทรงตัว  ถึงแม้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐในการเร่งเบิกจ่ายและผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการลงทุนในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงผันผวน รวมถึงภาวะภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ทำให้กำลังซื้อโดยรวมยังไม่สามารถขยายตัวได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนยังอยู่ในสภาวะทรงตัว

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมีนาคม 2559 ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 72,646 คัน ลดลง 2.0%

อันดับที่ 1 โตโยต้า  21,101 คัน             ลดลง      23.1%                   ส่วนแบ่งตลาด 29.0%

อันดับที่ 2 อีซูซุ       13,198 คัน            เพิ่มขึ้น     2.0%                     ส่วนแบ่งตลาด 18.2%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า   11,352 คัน            เพิ่มขึ้น     8.1%                     ส่วนแบ่งตลาด 15.6%

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 23,763 คัน ลดลง 21.2%

อันดับที่ 1 ฮอนด้า  7,648 คัน              เพิ่มขึ้น     4.7%                     ส่วนแบ่งตลาด 32.2%

อันดับที่ 2 โตโยต้า  5,789 คัน              ลดลง     56.8%                     ส่วนแบ่งตลาด 24.4%

อันดับที่ 3 มาสด้า   2,385 คัน              เพิ่มขึ้น   49.9%                     ส่วนแบ่งตลาด 10.0%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  38,915 คัน เพิ่มขึ้น 16.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า  14,720 คัน             เพิ่มขึ้น   13.6%                     ส่วนแบ่งตลาด 37.8%

อันดับที่ 2 อีซูซุ       11,835 คัน             เพิ่มขึ้น     0.2%                     ส่วนแบ่งตลาด 30.4%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  5,427 คัน              เพิ่มขึ้น    81.9%                   ส่วนแบ่งตลาด 13.9%

ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 7,984 คัน โตโยต้า 4,195 คัน – มิตซูบิชิ 2,938 คัน – ฟอร์ด 585 คัน – อีซูซุ 188 คัน – เชฟโรเลต 78 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 30,931 คัน เพิ่มขึ้น 1.8%

อันดับที่ 1 อีซูซุ       11,647 คัน             เพิ่มขึ้น    9.6%                      ส่วนแบ่งตลาด 37.7%

อันดับที่ 2 โตโยต้า  10,525 คัน             ลดลง     11.2%                     ส่วนแบ่งตลาด 34.0%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด     2,597 คัน              เพิ่มขึ้น   34.5%                     ส่วนแบ่งตลาด  8.4%

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 48,883 คัน เพิ่มขึ้น 11.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า  15,312 คัน             เพิ่มขึ้น     9.0%                     ส่วนแบ่งตลาด 31.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ       13,198 คัน             เพิ่มขึ้น     2.0%                     ส่วนแบ่งตลาด 27.0%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  5,427 คัน              เพิ่มขึ้น   81.9%                     ส่วนแบ่งตลาด 11.1%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – มีนาคม 2559

ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 181,560 คัน ลดลง 8.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า  50,513 คัน             ลดลง      27.9%                   ส่วนแบ่งตลาด 27.8%

อันดับที่ 2 อีซูซุ       36,413 คัน            เพิ่มขึ้น     1.4%                     ส่วนแบ่งตลาด 20.1%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า  25,028 คัน             ลดลง     14.9%                     ส่วนแบ่งตลาด 13.8%

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 57,973 คัน ลดลง 26.6%

อันดับที่ 1 ฮอนด้า  17,106 คัน            ลดลง     20.8%                     ส่วนแบ่งตลาด 29.5%

อันดับที่ 2 โตโยต้า  13,310 คัน            ลดลง     57.6%                     ส่วนแบ่งตลาด 23.0%

อันดับที่ 3 มาสด้า     7,018 คัน             เพิ่มขึ้น   43.3%                     ส่วนแบ่งตลาด12.1%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 99,313 คัน เพิ่มขึ้น 6.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า  35,140 คัน             ลดลง      1.7%                      ส่วนแบ่งตลาด 35.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ       33,249 คัน             เพิ่มขึ้น     0.7%                     ส่วนแบ่งตลาด 33.5%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  12,500 คัน             เพิ่มขึ้น    53.3%                   ส่วนแบ่งตลาด 12.6%

ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 17,917 คัน โตโยต้า 8,841 คัน – มิตซูบิชิ 6,487 คัน – ฟอร์ด 1,364 คัน – อีซูซุ 940 คัน – เชฟโรเลต 285 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 81,396 คัน ลดลง 4.0%

อันดับที่ 1 อีซูซุ       32,309 คัน             เพิ่มขึ้น      8.4%     ส่วนแบ่งตลาด 39.7%

อันดับที่ 2 โตโยต้า  26,299 คัน             ลดลง      19.9%     ส่วนแบ่งตลาด 32.3%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด     6,663 คัน              เพิ่มขึ้น    31.3%     ส่วนแบ่งตลาด  8.2%

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 123,587 คัน เพิ่มขึ้น 4.0%

อันดับที่ 1 โตโยต้า  37,203 คัน             ลดลง      3.7%       ส่วนแบ่งตลาด 30.1%

อันดับที่ 2 อีซูซุ       36,413 คัน             เพิ่มขึ้น    1.4%         ส่วนแบ่งตลาด 29.5%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  12,500 คัน             เพิ่มขึ้น   53.3%        ส่วนแบ่งตลาด 10.1%

 

เรื่อง : ณัฐพล เดชสิงห์

เรียบเรียงข้อมูลโดย กรังด์ปรีซ์ออนไลน์ GRANDPRIX ONLINE
ติดตามข่าวสาร ยานยนต์ รถจักรยานต์ รถใหม่ ได้ที่ www.grandprix.co.th

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Scroll Up